header
Kои сме ние

Плочева, Вълчев и съдружници е адвокатско дружество, предоставящо правни услуги на български и чуждестранни корпоративни клиенти.

Дейността ни е свързана с търговското, банковото, финансовото, данъчното и конкурентното право, правото на интелектуална собственост, вещното право и процесуалното представителство.

Екипът ни е с доказани професионални качества и стабилна езикова подготовка, а нашият опит и допълнителна квалификация във финансите, туризма и други области на икономиката, дават възможност да разбираме по-добре бизнес-средата, в която клиентите ни развиват своята дейност и отличават с практичност предлаганите от нас решения.

Съвместната работа с адвокати и консултанти в различни региони на страната и в чужбина, ни позволява да отговорим бързо на изискванията на нашите клиенти и да предоставим услуги, съобразени със спецификата на правораздавателната система по места.
line
Избор на език
English
separator dots
Български
Адрес
София 1000, България,
ул. Иван Вазов 24-26, ет. 1

Телефон и факс
т: +359 2 986 53 55
ф: +359 2 986 25 95

E-mail


Website
www.pvk-lawfirm.com