header
Милена Плочева
Милена Плочева
адвокат, управляващ съдружник

e: mplocheva@pvk-lawfirm.com
t: +359 2 986 53 55
Даниел Вълчев
Даниел Вълчев
адвокат, управляващ съдружник

e: dvaltchev@pvk-lawfirm.com
t: +359 2 986 53 55
Красимир Митев
Красимир Митев
юридически съветник

e: kmitev@pvk-lawfirm.com
t: + 359 2 986 25 95
line
Избор на език
English
separator dots
Български
Адрес
София 1000, България,
ул. Иван Вазов 24-26, ет. 1

Телефон и факс
т: +359 2 986 53 55
ф: +359 2 986 25 95

E-mail


Website
www.pvk-lawfirm.com