header
Клиенти

Клиенти на дружеството са местни и чуждестранни лица, между които търговски банки и застрахователни дружества; компании в областта на туризма, производството и търговията; публични дружества и държавни институции.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Българския етичен кодекс на адвоката, имената на клиентите не могат да бъдат обявявани.
line
Избор на език
English
separator dots
Български
Адрес
София 1000, България,
ул. Иван Вазов 24-26, ет. 1

Телефон и факс
т: +359 2 986 53 55
ф: +359 2 986 25 95

E-mail


Website
www.pvk-lawfirm.com