header
Веселина Панова
адвокат, асоцииран партньор

а: Roma 00191, via Antonio De Viti De Marco n. 50
e: vpanova@pvk-lawfirm.com
t: + 39 392 282 8751

> търговско право
> трудово и осигурително право
> международно частно право
> процесуално представителство в България и ИталияБиография

Веселина Панова работи в сферата на българското, италианското и европейското търговско, корпоративно и облигационно право, правото на интелектулана собственост и трудовото право, както и в областта на международното частно право със специализация в правото на международния въздушен транспорт. Притежава значителен опит в съдебни и арбитражни процедури по граждански и търговски дела, в администрирането и организирането на изпълнението на инвестиционни проекти в областта на въздушния транспорт, строителството, инженеринговата дейност и инфраструктурата, консултирането на търговски сделки и инвестициите в недвижими имоти.

Веселина Панова е завършила Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” и Юридическия факултет на Римския Университет “Ла Сапиенца“.  Доктор по право. Автор е на множество публикации в италиански научни издания. Член на Римската адвокатска колегия.

Езици

Български, Италиански, Английски, Руски
line
Избор на език
English
separator dots
Български
Адрес
София 1000, България,
ул. Иван Вазов 24-26, ет. 1

Телефон и факс
т: +359 2 986 53 55
ф: +359 2 986 25 95

E-mail


Website
www.pvk-lawfirm.com