header
Красимир Митев
юридически съветник

e: kmitev@pvk-lawfirm.com
t: + 359 2 986 25 95

> гражданско право
> търговско право
> облигационно правоБиография

Красимир Митев работи в областта на гражданското, търговското и облигационното право. Доктор е по право и главен асистент в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Работил е като правен експерт в Комисията по европейска интеграция на Народното събрание.

Красимир Митев е завършил Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Специализирал е сравнително договорно право в T.M.C. Asser Institute – Холандия. Има публикации по въпроси на гражданското и облигационното право. Арбитър в Арбитражния съд на Българската търговско-промишлена палата.

Езици

Български, Английски, Немски
line
Избор на език
English
separator dots
Български
Адрес
София 1000, България,
ул. Иван Вазов 24-26, ет. 1

Телефон и факс
т: +359 2 986 53 55
ф: +359 2 986 25 95

E-mail


Website
www.pvk-lawfirm.com