header
Даниел Вълчев
адвокат, управляващ съдружник

e: dvaltchev@pvk-lawfirm.com
t: +359 2 986 53 55

> търговско право
> облигационно право
> конкурентно право
> административно право
> процесуално представителствоБиография

Даниел Вълчев работи в областта на търговското, облигационното, банковото, финансовото, конкурентното, административното право и процесуалното представителство.

Даниел Вълчев е завършил Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Специализирал е в Международния институт за публична администрация (ІІАР) – Париж и във Военния колеж на НАТО (NATO Defense college) – Рим. Доктор е по право и доцент в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Почетен доктор е на Университета “Сока” – Токио и почетен професор на Шанхайския Университет. Член на Софийската адвокатска колегия.

Езици

Български, Английски, Френски, Руски
line
Избор на език
English
separator dots
Български
Адрес
София 1000, България,
ул. Иван Вазов 24-26, ет. 1

Телефон и факс
т: +359 2 986 53 55
ф: +359 2 986 25 95

E-mail


Website
www.pvk-lawfirm.com